Dobrovolnické komunitní kluby mají své zázemí v prostorách budovy komunitního centra. Cílem je podpora komunitního života, propojení občanů Branišovic na základě sdílení společného zájmu a podpora aktivního trávení společného času v rámci komunitních klubů s konkrétním zaměřením aktivit.
Jedná se o činnosti, jejichž cílem je posílit vazby mezi členy komunity, jejich soudržnost a schopnost spolupráce. Cílem těchto aktivit je společný zájem pro komunitu – plánování akcí pro obec a její obyvatele (společenské a kulturní aktivity, jako jsou přátelská sportovní utkání, veřejná vystoupení atd.), podílení se na tvorbě příjemného prostředí, ve kterém žijeme (například výrobou sezónních dekorací apod.).
Kluby jsou vedeny pouze dobrovolníky.

Den a čas konání: viz hamonogram níže
Odpovědná osoba / lektor: Jana Daníčková
Kontaktní telefonní číslo: +420 606 671 771
Kontaktní e-mailová adresa: kc@branisovice.cz