Rychlý přístup:


Přirozená povodeň
Povodňové prohlídky
Organizace hlásné povodňové služby
Organizace hlídkové služby
Stupně povodňové aktivity
Orientační vyhlašování SPA podle dešťových srážek


Zpracovatel:

Schvalovací doložky:


Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-43145/2021/5419; ze dne 08. 10. 2021


Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUPO-46801/2021/ZP/TRR; ze dne 02. 11. 2021

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze:

Aktualizovaná částDatum aktualizace
věcná část06. 12. 2021
organizační část06. 12. 2021
grafická část06. 12. 2021
přílohy06. 12. 2021

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:

Aktualizovaná částDatum aktualizace
webová verze06. 12. 2021
offline verze06. 12. 2021
digitalizovaná verze06. 12. 2021
databáze POVIS06. 12. 2021

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i