Výkon OSPOD v Obci Branišovice:

1) Zajišťuje – Mgr. Marek Sovka – starosta obce
2) Kontakt – Tel.: +420 515 337 519, Mobil: +420 732 835 042, E-mail: starosta@branisovice.cz

Obecní úřad:

  • vyhledává ohrožené děti a spolupracuje s dalšími OSPOD, samosprávou, policií, se školami a školskými zařízeními, poskytovateli

              zdravotních služeb, pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb

  • přijímá oznámení o ohrožených dětech, posoudí jejich naléhavost a přidělí případ odpovědnému pracovníkovi
  • jedná s klienty, včetně jednání s osobami se specifickými potřebami
  • vede evidenci dětí a spisové dokumentace o dětech, kterým OÚ poskytl pomoc a ochranu (rejstřík ROD a spis ROD)
  • přijímá a vyřizuje stížnosti na činnost OÚ při výkonu SPOD
  • doporučuje a zprostředkovává služby klientům
  • projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v jeho chování
  • sleduje, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující
  • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte na dávky státní sociální a dávky sociální péče