HROBOVÁ MÍSTA BEZ NÁJEMCŮ

V 2020 se uzavíraly nové nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa i pronájem schránek kolumbária. Bohužel u hrobových míst se nepodařilo „dopátrat“ a kontaktovat některé nájemce. Touto cestou bych chtěla upozornit, že další postup dle zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a pokynů Ministerstva pro místní rozvoj je následující:

Pokud vypršela doba nájemní, nebyla uzavřena nová nájemní smlouva a nepodařilo se kontaktovat nájemce, tak po dobu 1 roku musí být viditelně a trvale vyznačeno upozornění na hrobovém místě a vývěsce hřbitova, že nájemní smlouva již vypršela a nájemci mají kontaktovat správce hřbitova. Pokud se během této doby nikdo neozve, tak může být hrobové místo nabídnuto k dalšímu pronájmu.

Tímto vyzývám všechny nájemníky, kteří k hrobovému místu nemají ještě uzavřenou novou nájemní smlouvu, aby tak neprodleně učinili.

Děkuji.                                                                              

Hana Sedláčková, 725 907 654

Obec Branišovice

Branišovice 57, 671 77