Úsekové měření rychlosti

V obci Branišovice bylo na komunikaci II/396 nainstalováno měřící zařízení Sydo Traffic Velocity, které spadá do kategorie úsekových rychloměrů s dlouhým měřícím úsekem. Cílem je dlouhodobé zklidnění dopravy, dodržování max. povolené rychlosti 50 Km/hod. a zvýšení bezpečnosti.

Obec Branišovice uzavřela s městem Pohořelice veřejnoprávní smlouvu o přenesené působnosti na úseku městské policie.

Další dokumenty k úsekovému měření proto naleznete na webových stránkách města Pohořelice:

http://www.pohorelice.cz/mereni-rychlosti-dokumenty