V rámci činnosti komunitního centra jsou také pořádány různé akce zaměřené na výchovu a vzdělávání, vč. environmentálního, osvětovou činnost, posilování rodičovských kompetencí apod.
O konkrétních termínech konání jednotlivých akcí budete vždy předem včas informováni prostřednictvím letáků, SMS a obecního zpravodaje, FB i webových stránek. 

Odpovědná osoba / lektor: Jana Daníčková
Kontaktní telefonní číslo: +420 606 671 771
Kontaktní e-mailová adresa: kc@branisovice.cz