Zastupitelstvo obce Branišovice schválilo dne 28.06.2022 změnu č. 2 ÚP Branišovice.

Změna č. 2 ÚP Branišovice

OOP – změna č. 2 ÚP Branišovice

1 Branišovice-UP-z2-I_č

1b HLV-Z2

1c VPS-Z2

1d Tiv

1f etapizace-z2

2-1 KOO-z2

2-3 ZPF

Úplné znění ÚP Branišovice po změně č. 2

1-A ZC-úplné znění

1-B HLV-úplné znění

1-C VPS-úplné znění

1-D Tiv-uplne znění

1-E Tie-uplne znění

1-F etapizace

2-1 KOO-úplné znění

Branisovice-UP-z2-úplne znění

Úplné znění po změně 1 ÚP Branišovice je k nahlédnutí na Obecním úřadě Branišovice; Městském úřadě Pohořelice, odbor výstavby, územní plánování; Městském úřadě Pohořelice, odbor výstavby, stavební úřad a na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP BRANIŠOVICE

VÝKRESOVÁ ČÁST – ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – 1

VÝKRESOVÁ ČÁST – HLAVNÍ VÝKRES – 2

VÝKRESOVÁ ČÁST – VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, ASANASE A OPATŘENÍ – 3

VÝKRESOVÁ ČÁST – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODA, ODKANALIZOVÁNÍ – 4

VÝKRESOVÁ ČÁST – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA -ENERGETIKA A PŘENOS INFORMACÍ – 5

VÝKRESOVÁ ČÁST – ETAPIZACE – 6

VÝKRESOVÁ ČÁST – KOORDINAČNÍ VÝKRES – 7

TEXTOVÁ ČÁST – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.1 – 8

ZMĚNA Č.1 ÚP BRANIŠOVICE 

TEXTOVÁ ČÁST – VÝROK – 1

VÝKRESOVÁ ČÁST – ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – 2

VÝKRESOVÁ ČÁST – HLAVNÍ VÝKRES – 3

VÝKRESOVÁ ČÁST – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VODA, ODKANALIZOVÁNÍ – 4

VÝKRESOVÁ ČÁST -TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ENERGETIKA A PŘENOS INFORMACÍ – 5

VÝKRESOVÁ ČÁST – VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, ASANACE A OPATŘENÍ – 6

VÝKRESOVÁ ČÁST – ETAPIZACE – 7

TEXTOVÁ ČÁST – ODÚVODNĚNÍ – 8

VÝKRESOVÁ ČÁST – KOORDINAČNÍ VÝKRES – 9

VÝKRESOVÁ ČÁST – ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – 10

TEXTOVÁ ČÁST – SROVNÁVACÍ TEXT – 11

TEXTOVÁ ČÁST – VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – 12