Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Branišovice

Informace o komunitním centru

Projekt

V současné době je provoz našeho komunitního centra financován z rozpočtu EU v rámci projektu OPZ+ V REGIONU MAS PODBRNĚNSKO (reg. Č. projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000157), jehož realizace započala 1. 3. 2023 a ukončen bude 31. 12. 2025.

Projekt naplňuje akční plán OPZ+ na území MAS Podbrněnsko. Jedná se o první ze dvou následných projektů, jimiž se OPZ+ bude realizovat. V rámci projektu budou na území obce Branišovice realizovány aktivity na podporu komunitní sociální práce na obcích prostřednictvím komunitního centra.

Co ale předcházelo tomuto projektu a jak to všechno začalo?

Budova dnešního komunitního centra původně sloužila jako kulturní dům, který se začal budovat v březnu roku 1973 na nevyužívaném prostranství v centru Branišovic. Velkou část práce odvedli dobrovolníci z řad místních občanů v rámci Akce Z, během níž byly postaveny i další budovy zvyšující občanskou vybavenost Branišovic – například autobusová zastávka u pošty nebo budova Jednoty.

Kulturní dům byl otevřen po třech letech prací 8. května 1976 při oslavách konce druhé světové války. Na slavnostní otevření přijela delegace okresních funkcionářů několika organizací v čele s tajemníkem Okresního národního výboru ve Znojmě Josefem Wiesnerem. Po slavnostních projevech následovala zábava.

Setkání občanů při příležitosti slavnostního otevření kulturního domu v roce 1976Setkání občanů při příležitosti slavnostního otevření kulturního domu v roce 1976.

Díky finanční podpoře EU byl, prostřednictvím projektu „Komunitní centrum – Branišovice“, kulturní dům v roce 2020 zrekonstruován a přebudován na současné komunitní centrum. Hlavním účelem budovy je i nadále vytvoření odpovídajícího a příjemného prostoru pro setkávání členů naší komunity.

Pojem „komunita“ lze chápat více způsoby. Podíváme-li se do slovníku cizích slov, lze zde nalézt následující významy:

 • skupina či spolek osob žijících v téže lokalitě, pod toutéž správou či samosprávou;
 • společenství;
 • oblast či místo, kde tato skupina žije;
 • skupina osob sdílejících společné zájmy, věnujících se téže činnosti;
 • skupina osob, na kterou je nazíráno tak, jako by tvořila svébytnou část společnosti, většinou se svou vlastní subkulturou.

Ani z těchto definic však zřejmě jednoznačně pro mnohé z nás nevyplývá, co tedy komunitní centrum je, co se tam děje a k čemu slouží. Pojďme se na to tedy podrobně podívat. Kdo tedy tvoří naší komunitu? V podstatě jde v našem případě o propojení všech výše uvedených definic.

V našem komunitním centru vznikl prostor pro všechny, kteří žijí na území obce Branišovice a jejího okolí, ale i pro ty, kteří jsou s Branišovicemi jakkoliv spjati. Místo pro setkávání a seberealizaci zde naleznou všichni, jenž chtějí našim občanům pomoci, dopřát jim kulturní zážitek nebo je pojí vzájemné tradice, zvyky i společné zájmy. A to vše napříč generacemi.

Aby mohlo centrum fungovat, bylo třeba zajistit i aktivity a finance na jeho provoz. To se podařilo díky projektu „Sociální práce KC Branišovice“ (reg. Č.  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015603), který byl realizován od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. V nově zrekonstruovaném prostoru budovy se tak, kromě oslav narozenin, svateb či smutečních hostin a jednorázových společenských akcí, začali realizovat pravidelné komunitní kluby a další prorodinné i osvětově – vzdělávací volnočasové aktivity pro všechny bez rozdílu. Všechny služby a aktivity jsou koncipovány tak, aby nikdo nebyl jakýmkoliv způsobem znevýhodněn v přístupu k nim, čímž je eliminováno riziko sociálního vyloučení na minimum.

Centrum dále slouží jako zázemí pro výkon sociální práce a poskytování základního sociálního poradenství prostřednictvím sociální pracovnice obce Branišovice. V rámci její činnosti jsou zajišťovány také sociálně – aktivizační aktivity a podporováno mezigenerační setkávání v rámci společenských akcí.

V kanceláři, která je umístěna před šatnou (boční vchod do budovy se schody), se na ní můžete obracet s jakýmkoliv problémem, který nebudete chtít, nebo nezvládnete, řešit sami.

Mezi její služby konkrétně patří:

 • psychosociální podpora a krizová intervence, zprostředkování pomoci, poskytnutí podpory v těžkých životních situacích a společné hledání řešení, tzn., nebudete-li vědět kudy kam, můžete se na něj obrátit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím stromu nápadů, který je umístěný u vstupu do centra před její kanceláří;
 • poradenství v oblasti podpůrných opatření státu – poskytne Vám informace, na koho se ve Vaší situaci můžete obrátit, jaké dávky mohou pomoci řešit Vaši situaci (POZOR! Posouzení nároku na dávku však spadá do kompetence konkrétního orgánu státní správy – úřadu práce, správa sociálního zabezpečení, tzv. „sociálka“, atd.);
 • poskytnutí nebo zprostředkování kontaktu na NNO – nestačí-li pro řešení Vaší tíživé situace nástroje sociální politiky státu, nasměruje Vás na nestátní neziskové organizace, kde můžete hledat další pomoc;
 • pomoc s vyplňováním formulářů i komunikací s úřady a institucemi (úřad práce, správa sociálního zabezpečení, finanční úřad, zdravotní pojišťovna, orgán sociálně-právní ochrany dětí apod.)
 • podpora návratu na pracovní trh a poradenství, vč. tvorby CV a motivačního dopisu, pomoc při vyhledávání vhodných pracovních nabídek a komunikace s potenciálními zaměstnavateli;
 • osobní asistence v případě návštěvy úřadů či při obstarávání základních životních potřeb, kdy nejste schopni zajistit si je vlastními silami (zajištění nákupů pro seniory a nemocné, vyzvednutí léků v lékárně, odvoz k lékaři v případě zhoršení zdravotního stavu v důsledku chronických obtíží, které bezprostředně neohrožují život atd.)
 • poradenství v oblasti problematiky PAS a ADHD/ADD – máte-li podezření na tuto poruchu u svého dítěte nebo blízkých, sociální pracovnice Vám poskytne kontakty, na které se můžete obrátit pro potvrzení či vyvrácení diagnózy; pakliže již diagnózu stanovenu máte, můžete využít poradenství v této problematice ohledně dalšího postupu a přístupu při výchově a vzdělávání
 • zajištění péče o dítě na dobu nezbytně nutnou – pomoc rodičům, kteří si potřebují vyřídit úřední záležitosti, v případě účasti na pracovním pohovoru nebo na přípravě na zaměstnání apod. a nemají jinou možnost zajištění péče o dítě.

Komunitní sociální pracovnice je k dispozici také všem spolkům a jeho členům, kterým v případě jejich zájmu pomáhá s plánováním veřejných a spolkových akcí, s vyplňováním dotačních žádostí (vč. základního dotačního poradenství) i s realizací jejich aktivit. Poskytuje poradenství, pomoc a podporu také v otázce plnění povinností, které na spolky klade zákon.

V prostorách komunitního centra mají pro své aktivity všechny spolky se sídlem v Branišovicích, kterých je v současné době 11, prostor zdarma.

Pro zvětšení klikni na obrázek 

Komunitní centrum

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27 28
29
30 31 1 2

Zajímavé informace

Virtuální prohlídka

Odstávky energie

Fotogalerie

Mapové podklady

​​

1222

První písemná zmínka

​​

Oranžová stuha

Vítěz v JMK, Inovativní obec v JMK

​​

1805 – 1811

Budování Císařské silnice

​​

2022

Vydání knihy Dějiny Branišovic


Obec Branišovice Obec Branišovice