Branišovice dlouhodobě spolupracují se dvěma partnerskými obcemi – Čavojí na Slovensku a Staatzem v Rakousku, přičemž intenzivnější styky se pěstují s prve jmenovanou vsí na severozápadním Slovensku. První družební výlet z Čavoje do Branišovic se uskutečnil 8. – 9, června 2000 na pozvání tehdejšího branišovického starosty Michala Zimy. O pět let později podepsal tentýž starosta se svým čavojským protějškem Peterem Hoferem smlouvu o partnerství. Má toto znění: „Po dlouhých desetiletích rozdělení Evropy jsou hranice mezi národy opět otevřeny všem. Naše země jsou rozhodnuty spolu žít, spolupracovat v přátelství a vytvářet společnou budoucnost.“. Opět jsme spojeni – nejen rodinami, ale i kotvou jménem Evropská unie. A je nám ctí, že pokračujeme v tom, co naši předchůdci zavedli.“

Poslední vzájemná návštěva se konala v létě roku 2018 (po čtyřleté přestávce), kdy přijeli Branišovští do Čavoje a za dva roky naopak očekávají příjezd slovenských hostů Branišovice.