Do těchto aktivit spadají všechny další akce, které jsou přínosem pro celou komunitu, zejména pak nepravidelné a akce jednorázové – např. komunitní bazárek oblečení a hraček, komunitní setkání, příměstský tábor, svépomocné skupiny pečovatelů apod. O konkrétních termínech konání jednotlivých akcí budete vždy předem včas informováni prostřednictvím letáků, SMS a obecního zpravodaje, FB i webových stránek.

Odpovědná osoba: Jana Daníčková
Kontaktní telefonní číslo: +420 606 671 771
Kontaktní e-mailová adresa: kc@branisovice.cz