Informace

Adresa sídla: č.p. 195, 671 77 Branišovice
IČO: 66597960
Účel spolku:
a) vybudovat ve spolupráci s obcí Branišovice rybníček pro sportovní rybaření. Spolek zajistí zarybnění rybníka a bude zajišťovat údržbu a provoz při sportovním rybaření
b) vyvíjet činnost v oblasti kultury pořádáním společenských akcí.
Statutární orgán: Josef Kališ (předseda), Václav Mišun (místopředseda), Vladimír Sitar (hospodář), Miroslav Katolický (člen výboru), Stanislav Škarpa (člen výboru)
Telefonický kontakt: +420 721 003 582 (předseda)
E-mailový kontakt: KalisJosef@seznam.cz (předseda)
Kontaktní osoba: Václav Mišun (místopředseda), Vladimír Sitar (hospodář)
Telefonický kontakt: +420 724 131 985 (místopředseda), +420 723 290 956 (hospodář)
E-mailový kontakt: mistostarosta@branisovice.cz (místopředseda), sitar.vl@seznam.cz (hospodář)
Činnost spolku:
Základním účelem spolku je, ve spolupráci s obcí Branišovice, péče o rybníček „Kačák“, který slouží ke sportovnímu rybaření. Dále pořádání akcí spojených se sportovním rybolovem, vysazování ryb určených ke sportovnímu rybolovu, umožnění pořádání akcí v areálu rybníčku Kačáku a podpora nových mladých rybářů.

Fotogalerie

Mapa