Informace

Adresa sídla: č.p. 88, 671 77 Branišovice
IČO: 7104294
Účel spolku: a) organizování kulturních akcí pro děti
Statutární orgán: Barbora Kalendová (předsedkyně)
Telefonický kontakt: +420 723 053 472
E-mailový kontakt: sm.domino@seznam.cz
FB stránky: Spolek Maminek Domino
Činnost spolku:
SM Domino sdružuje maminky za účelem pořádání akcí pro děti a mládež v obci.

Fotogalerie