Informace

Adresa sídla: č.p. 126, 671 77 Branišovice
IČO: 45657386
Účel spolku:
a)spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen mimořádné události)
b)vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí
c)podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost
d)organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví
Statutární orgán: Bohumil Heler (starosta)
Telefonický kontakt: +420 723 712 971
E-mailový kontakt: sdh.branisovice@tiscali.cz, bheler@seznam.cz (starosta)
Kontaktní osoba: Martin Zezula (jednatel)
Telefonický kontakt: +420 724 774 766
E-mailový kontakt: martin.zezula.mz@gmail.com
FB stránky: SDH Branišovice
Činnost spolku:
Cílem činnosti SHD je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek. SHD se dále podílí na kulturních akcích v obci a zážitkovém vzdělávání dětí na letních příměstských táborech v oblasti požární ochrany.

Fotogalerie

Aktuality a soubory ke stažení

Mapa