Informace

Adresa sídla: č.p. 136, 671 77 Branišovice
IČO: 69652872
Účel spolku:
a) spolupůsobení při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví spoluobčanů a jejich majetku
b) organizování veřejně prospěšné, kulturní a společenské činnosti pro své členy a veřejnost
c) hájení oprávněných zájmů svých členů
d) rozvoj spolku
Statutární orgán: Alena Mišunová (předsedkyně)
Telefonický kontakt: +420 607 589 761
E-mailový kontakt: misunovi@seznam.cz
Činnost spolku:
Klub důchodců a jejich přátel sdružuje nejen seniory, ale i zájemce o společně strávený čas se seniory. Klub pořádá společná posezení a výlety. Členové se aktivně podílení na akcích ostatních spolků nebo obce. Na jejich různé akce členky klubu pravidelně pečou koláčky.

Fotogalerie

Aktuality a soubory ke stažení

Mapa