Informace

Adresa sídla: č.p. 196, 671 77 Branišovice
IČO: 6328920
Účel spolku:
a) uspokojování a ochrana zájmů jeho členů, rodin s dětmi a členů komunity, ve které žijí;
b) vybudování komunity se společnými zájmy, společnou činností a sdílením zkušeností;
c) podpora alternativního proudu vzdělávání formou domácího, sdruženého a komunitního vzdělávání;
d) environmentální výchova a vzdělávání, publikační činnost;
e) podpora vzdělávání a volnočasových aktivit (vč. oblasti sportu a tělovýchovy) pro děti a mládež, vč. dětí ohrožených sociálním vyloučením;
f) podpora integrace znevýhodněných osob na trhu práce a zprostředkování zaměstnání;
g) vzdělávání odborníků i široké veřejnosti v oblasti podpory dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením a osob ohrožených na trhu práce;
h) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb. v platném znění.
Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Jana Daníčková, DiS. (předsedkyně), Ing. Kateřina Kuncová (1. místopředsedkyně), Bc. Barbora Břinková, DiS. (2. místopředsedkyně)
Telefonický kontakt: +420 774 657 053 (předsedkyně)
E-mailový kontakt: danickova@detem-s laskou.cz (předsedkyně)
Webové stránky: https://www.detem-s-laskou.cz
FB stránky: Dětem s láskou
Činnost spolku:
Spolek se zaměřuje především na podporu neformálního vzdělávání a rozvoj volnočasových aktivit na území obce Branišovice a v blízkém okolí. Realizuje pravidelná i jednorázová setkání zaměřená na výtvarné, rukodělné či sportovní aktivity, environmentální vzdělávání či na posilování rodičovských kompetencí a worklife balance. Aktivity jsou určeny celým rodinám, od nejmenších dětí až po seniory.
Ve spolupráci s obcí jsme založili tradici letních příměstských táborů. Podílíme se na rozvoji komunitního centra v Branišovicích a jeho aktivit, včetně komunitních klubů.

Fotogalerie

Aktuality a soubory ke stažení

Mapa