Informace

Adresa sídla: č.p. 194, 671 77 Branišovice
IČO: 70908800
Účel spolku:
a) zabezpečování cílevědomě řízené plemenitby zvířat
b) zajišťování zvyšování úrovně stávajících druhů a plemen
c) zlepšování užitkových vlastností
d) vylepšování exteriéru
e) provádění kontroly užitkovosti zvířat
Statutární orgán: Lydie Čajková Pecháčková (předsedkyně), Lenka Mikšová (jednatelka), Jaroslav Haken (člen výboru)
Kontaktní osoba: Lydie Čajková Pecháčková (předsedkyně)
Telefonický kontakt: +420 607 910 560
E-mailový kontakt: alabay@volny.cz
Další kontaktní osoba: Lenka Mikšová (jednatelka) Telefonický kontakt: +420 734 536 907
E-mailový kontakt: lm73@email.cz

Webové stránky: https://zo-csch-branisovice.estranky.cz/
Činnost spolku:
Český svaz chovatelů, ZO Branišovice, sdružuje zájmové chovatele drobného zvířectva (drůbeže, králíků a holubů), pravidelně pořádá chovatelské výstavy za účelem zhodnocení chovatelské a šlechtitelské práce a rozšíření povědomí a zájmu o chovatelství široké veřejnosti. Zaměřujeme se také na výchovu a vzdělávání mladých chovatelů. 

Fotogalerie

Aktuality a soubory ke stažení

Mapa