Informace

Adresa sídla: č.p. 176, 671 77 Branišovice
IČO: 22716882
Účel spolku:
a) rozvoj kultury v obci Branišovice
b) ochrana kulturních hodnot
c) pořádání Svatovavřineckých hodů a jiných kulturních akcí
Statutární orgán: Michal Řeřucha (předseda)
Telefonický kontakt: +420 731 566 671
E-mailový kontakt: branisovickachasa@seznam.cz
FB stránky: Branišovická chasa – informační portál
Činnost spolku:
Branišovická chasa vznikla v roce 2012, kdy se sešlo pár zapálených mladých lidí a vytvořili spolek, aby rozvíjeli kulturu a tradice v obci. Největší akcí Branišovické chasy jsou Svatovavřinecké hody. Na hodech nás každoročně těší rekordní účast místních i přespolních návštěvníků. Naše chasa pořádá a spolupracuje i na dalších významných akcích v naší obci. Například se po několika letech obnovila tradice Masopustu, kdy se všichni sejdeme v maskách a průvodem za doprovodu harmonikáře procházíme obcí. Další akcí v roce jsou Čarodějnice, na kterých spolupracujeme tradičně se SM Dominem, SDH Branišovice a s TJ Sokol Branišovice.

Fotogalerie

Aktuality a soubory ke stažení

Mapa