Informace

Adresa sídla: č.p. 174, 671 77 Branišovice
IČO: prozatím nedošlo k zápisu do rejstříku spolků
Účel spolku:
a) budování komunity se společnými zájmy
b) podpora tradic a komunitního života v obci Branišovice
Statutární orgán: Radka Kašpárková (předsedkyně)
Telefonický kontakt: +420 721 979 646
E-mailový kontakt: kaspark.radka@seznam.cz
Kontaktní osoba: Aneta Sovková
E-mailový kontakt: neoanet15@gmail.com
Činnost spolku:
Babská chasa se schází od roku 2019. Jejím zakladatelem je Radka Kašpárková, která tak iniciovala obnovu tradice Babských hodů v Branišovicích i založení registrovaného spolku v roce 2023. Každý rok se od března členky schází pravidelně každou neděli, pilně připravují program a trénují tance na Babské hody, které se vždy konají koncem května. Chasa čítá 34 žen a děvčat a 12 holčiček. Babská chasa se angažuje na různých společenských akcích Branišovicích.

Fotogalerie