V zastoupení naší obce převzal dne 18. května 2023, z rukou hejtmana JMK Jana Grolicha a vedoucího odboru sociálních věcí Petra Horehledě, starosta obce Marek Sovka, za doprovodu komunitní sociální pracovnice Jany Daníčkové, základní certifikát Audit Family Friendly Community. Poblahopřála nám také místopředsedkyně Rodinného svazu ČR, paní Marie Oujezdská

Absolvovali jsme první fázi, kdy se naši občané mohli vyjádřit, jaké aktivity nebo opatření by se v obci měla realizovat.  Jsme na začátku našeho úsilí mít obec přátelskou rodinám a jedeme dál! 

https://www.youtube.com/watch?v=m2yTWItoN7A

Své nápady a návrhy nám můžete zasílat nadále i Vy!  Využít k tomuto účelu stále můžete  „Strom nápadů“ , umístěný v prostorách KC nebo elektronického formuláře,  v rámci kterého nám  můžete nabídnout i Vaši pomoc nebo služby!