Pro děti z MŠ se 4. května uskuteční poslední klub v letošním školním roce.

Děti ze ZŠ se od 11. května do 1. června přesunou s klubem do areálu rybníku Kačák. Probíhat bude vždy od 15 do 17 hod nebo dle zájmu i déle. V průběhu tohoto vymezeného času se zde připojí také dospělé účastnice, dle svých časových možností.

1. června proběhne pro děti ze ZŠ a dospělé poslední klub v tomto školním roce. 

Realizace klubů pak bude obnovena nejdříve v říjnu, dle osobní situace vedoucí klubu.