Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 1. Název
  Obec Branišovice
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  oficiální
  Obec Branišovice
  Branišovice 57
  671 77 Branišovice
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  oficiální
  Obec Branišovice
  Branišovice 57
  671 77 Branišovice
  4.3 Úřední hodiny
  Pondělí: 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
  Středa: 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
  4.4 Telefonní čísla
  pevná linka: 515 337 519
  mobilní: 732835042
  4.5 Adresa internetových stránek
  oficiální: http://www.branisovice.cz
  4.6 Adresa podatelny
  oficiální
  Obec Branišovice
  Branišovice 57
  671 77 Branišovice
  4.7 Elektronická adresa podatelny
  ID datové schránky: acmayyq
  podatelna: podatelna@branisovice.cz
  4.8 Datová schránka
  acmayyq
 5. Případné platby lze poukázat
  Číslo účtu: 11222741, kód banky: 0100
  KB, a.s. Znojmo
 6. IČO
  00637360
 7. Plátce daně z přidané hodnoty
 8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  8.2 Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem podání a podnětů
  10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
  10.2. Opravné prostředky
  10.3. Formuláře
  10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace
  Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
 11. Předpisy
  11.1 Nejdůležitější používané předpisy
  11.2 Vydané právní předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
 13. Licenční smlouvy
  13.1 Vzory licenčních smluv
  13.2 Výhradní licence
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  14.1. Rozsudky
  14.2. Výdaje na soudy