Rozpočet 2023 - Kapitálové výdaje

PoložkaNázevSchválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnostPlnění
6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
6121 Stavby 5 360 000,00 Kč 5 350 600,00 Kč 1 463 583,80 Kč 27,35 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 2 553 200,00 Kč 2 562 800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
Celkem 8 813 200,00 Kč 8 813 400,00 Kč 1 463 583,80 Kč

Data platná ke dni: 30.4.2023