Rozpočet 2023 - Běžné výdaje

PoložkaNázevSchválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnostPlnění
5011 Platy zaměstnanců 2 203 100,00 Kč 2 203 500,00 Kč 610 188,00 Kč 27,69 %
5019 Ostatní platy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
5021 Ostatní osobní výdaje 363 600,00 Kč 420 600,00 Kč 152 782,00 Kč 36,32 %
5023 Odměny členů zastupitelstev 1 285 000,00 Kč 1 285 000,00 Kč 457 143,00 Kč 35,58 %
5031 Sociální zabezpečení 706 600,00 Kč 654 700,00 Kč 247 905,00 Kč 37,87 %
5032 Sociální zabezpečení 273 000,00 Kč 268 900,00 Kč 101 034,00 Kč 37,57 %
5038 Pojistné na úrazové pojištění 10 500,00 Kč 11 300,00 Kč 5 097,00 Kč 45,11 %
5042 Odměny za užití počít.programů 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 24 200,00 Kč 43,21 %
5132 Ochranné pomůcky 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
5136 Knihy a informační prostředky 29 600,00 Kč 29 600,00 Kč 7 987,00 Kč 26,98 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 850 000,00 Kč 929 100,00 Kč 369 524,91 Kč 39,77 %
5139 Nákup materiálu j.n. 606 300,00 Kč 606 700,00 Kč 87 619,05 Kč 14,44 %
5151 Studená voda 275 700,00 Kč 275 700,00 Kč 8 900,00 Kč 3,23 %
5153 Plyn 187 000,00 Kč 187 000,00 Kč 70 624,00 Kč 37,77 %
5154 Elektrická energie 495 000,00 Kč 477 000,00 Kč 147 016,00 Kč 30,82 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 11 500,00 Kč 15,33 %
5161 Poštovní služby 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 766,00 Kč 17,66 %
5162 Služby elektronic. komunikací 80 000,00 Kč 84 000,00 Kč 39 535,63 Kč 47,07 %
5163 Služby peněžních ústavů 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč 3 508,91 Kč 41,77 %
5164 Nájemné 4 600,00 Kč 4 600,00 Kč 3 000,00 Kč 65,22 %
5166 Konzultační, poraden.služby 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 9 831,25 Kč 6,55 %
5167 Služby školení a vzdělávání 63 000,00 Kč 59 500,00 Kč 22 574,00 Kč 37,94 %
5168 Služby zpracování dat 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
5169 Nákup ostatní služeb 2 122 700,00 Kč 2 281 500,00 Kč 2 458 475,32 Kč 107,76 %
5171 Opravy a udržování 447 000,00 Kč 477 600,00 Kč 62 108,75 Kč 13,00 %
5173 Cestovné 104 200,00 Kč 104 700,00 Kč 28 217,00 Kč 26,95 %
5175 Pohoštění 89 000,00 Kč 92 300,00 Kč 27 273,07 Kč 29,55 %
5179 Ostatní nákupy j.n. 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
5192 Poskytnuté náhrady 229 200,00 Kč 226 400,00 Kč 17 819,52 Kč 7,87 %
5194 Věcné dary 73 900,00 Kč 71 900,00 Kč 5 095,00 Kč 7,09 %
5229 Transfery-neziskovým organiz. 266 700,00 Kč 269 700,00 Kč 139 546,28 Kč 51,74 %
5321 Transfery obcím 48 600,00 Kč 48 600,00 Kč 3 000,00 Kč 6,17 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 60 200,00 Kč 60 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
5329 Transfery územním rozpoč. 239 200,00 Kč 239 200,00 Kč 26 070,00 Kč 10,90 %
5331 Příspěvky zřízeným PO 585 000,00 Kč 585 000,00 Kč 275 000,00 Kč 47,01 %
5336 Neivestiční transf zřízeným PO 0,00 Kč 374 200,00 Kč 374 059,00 Kč 99,96 %
5339 Neinv.transfery cizím přís.org 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 953,00 Kč 29,84 %
5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 600,00 Kč 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
5364 Vratky transferů z veřej.rozp. 11 100,00 Kč 20 500,00 Kč 18 959,00 Kč 92,48 %
5365 Platby daní krajům, obcím 241 000,00 Kč 241 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 900,00 Kč 11 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100,00 %
5499 Ostat.transfery obyvatelstvu 30 000,00 Kč 40 700,00 Kč 39 820,00 Kč 97,84 %
5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
5903 Rezerva na krizová opatření 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 %
Celkem 12 556 800,00 Kč 13 206 900,00 Kč 5 878 131,69 Kč

Data platná ke dni: 30.4.2023