Místní akční skupina (dále jen MAS), jako organizace pomáhající rozvoji regionu 35 obcí jižně od Brna, tvoří v současné době svou novou strategii. 

Při tvorbě takové strategie se nezapomíná na občany, kteří u nás žijí, místní firmy a podnikatele a stejně tak spolupracují i s obcemi, neziskovými a příspěvkovými organizacemi i místními školami.

Právě z tohoto důvodu MAS Podbrněnsko v současnosti realizuje dotazníkové šetření, které pomůže se zmapováním aktuální situace a potřeb občanů v regionu. 

Neváhejte proto s anonymním sdělením Vašeho názoru. 

Dotazníky můžete vyplňovat do 30. 4. 2021.

DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE