Vážení spoluobčané,

v souvislosti s vyhlášeným vládním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, ze dne 22. 2. 2021, č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN – povinnost nosit respirátory FFP2 je možné na tyto ochranné pomůcky poskytnout dávku hmotné nouze – mimořádnou okamžitou pomoc, o kterou si lze požádat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce.

Žádat mohou hlavně občané potřební, nízkopříjmové rodiny, rodiny s více dětmi, matky samoživitelky a důchodci.

Bližší informace naleznete na stránkách https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-v-hmotne-nouzi

Podrobné informace k vyplnění žádosti jsou k dispozici zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc-jak-o-ni-zadat

Online formulář: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19

Kontaktní osoby Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Pohořelicích:

Mgr. Iveta Kožnárková
vedoucí pracoviště

tel.: 950 105 430
e-mail: iveta.koznarkova@uradprace.cz

Bc. Věra Valentová, DiS.

tel.: 950 105 431
e-mail: vera.valentova@uradprace.cz

S žádostí o pomoc při vyplňování formuláře či pro fyzické doručení žádosti na Úřad práce, stejně jako pro zajištění nákupu respirátorů, se můžete také obrátit na komunitní sociální pracovnici:

Jana Daníčková

tel.: 606 671 771
e-mail: kc@branisovice.cz