I v letošním roce jsou pro děti I. stupně ZŠ připraveny 2 příměstské tábory.

Na tábory je možné se hlásit od 24. 2. 2022 do naplnění kapacity, nejpozději však do 31. 5. 2022.

Přihlášky naleznete zde.

Podrobné informace k realizaci táborů:

Datum konání:                I. turnus „Hasičská škola“ v termínu 25. – 29. července 2022

                                       II. turnus „Vynálezci a objevitelé“  v termínu  15. – 19. srpna 2022

Provozní doba tábora:   8:00 hod – 17:00 hod

Místo konání:                 Komunitní centrum v Branišovicích

Cena tábora:                  1 000 Kč

V ceně zahrnuta celodenní strava (dopolední a odpolední svačina + oběd, pitný režim), vč. nákladů na drobné občerstvení na výletě a táborové překvapení; doprava (dovoz svačin a obědů + MHD).

Úhrada je splatná do 25. 6. 2021. 

Odborný dozor a vybavení spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu.

Kritéria pro pořadí příjmu přihlášek:

Přihlášky budou přijímány prioritně v pořadí dle následujících bodů:

1. datum a čas přijetí přihlášky

2. příbuzenský vztah přihlašovaných dětí (sourozenci, bratranci/sestřenice)

3. bydliště v Branišovicích

Na základě elektronické přihlášky bude s rodiči podepsána:

1. závazná listinná Přihláška pro využití služby PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

2. Smlouva o poskytování služeb péče o děti I. stupně základní školy v PŘÍMĚSTSKÉM TÁBORU

3. monitorovací list podpořené osoby (rodiče dětí, které se účastnily tábora v loňském roce, již monitorovací list vyplňovat nemusí)

Pro možnost účasti dítěte na příměstském táboře rodiče dále doloží nejpozději do 24. 6. 2022:

1. informace o zdravotním stavu dítěte (alergie, chronická onemocnění, užívané léky, specifické potřeby atd.)

2. potvrzení o vazbě na trh práce u rodičů, kteří žijí s přihlášeným dítětem ve společné domácnosti (i v případě střídavé péče či nevlastních rodičů) a jsou schopni se o něj starat (vše platné i v době konání tábora). Na základě této přihlášky budou rodičům zaslány formuláře dle jejich konkrétní situace:

    a. potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva/DPČ/DPP, i v případě čerpání MD/RD)

       b. potvrzení o evidenci uchazečů o práci na Úřadu práce

       c. potvrzení o studiu/probíhající rekvalifikaci

       d. potvrzení vydané ČSSZ, že je vedený v evidenci OSVČ

       e. potvrzení vydané ČSSZ o vedení v evidenci osob čerpající MD/RD

V případě, že rodiče toto potvrzení nedoloží, není bohužel možné dítě na tábor přijmout z důvodu podmínek stanovené poskytovatelem dotace. Tato povinnost se týká OBOU rodičů současně.

Doložení potvrzení se opět netýká rodičů dětí, které se účastnily tábora v loňském roce, pokud je potvrzení stále beze změn platné. Neplatí pro osoby registrované na ÚP.

Ke dni nástupu na tábor rodiče doplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

V případě zrušení realizace tábora z Nařízení Vlády ČR s ohledem na vývoj epidemiologické situace, či při neúčasti dítěte na táboře, bude částka vrácena.

Kontaktní údaje: Jana Daníčková, tel.: 606 671 771 , e-mail: kc@branisovice.cz

Neváhejte se na mě obrátit v případě jakýchkoliv otázek a nejasností.