Vzhledem k mimořádně vážné události v důsledku nečekaného navýšení cen energie a jejího vyúčtování nabízí Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Pohořelicích občanům Branišovic pomoc ve formě základního poradenství, jakým způsobem problém řešit.

Po zhodnocení individuální situace u každého případu lze také poskytnout dávku mimořádné okamžité pomoci při poskytnutí vyúčtování od DPI (dodavatel poslední instance), jestliže osobě či rodině její příjmová, sociální a majetková situace neumožní vlastními silami překonat tuto situaci. 

Jedná se zejména o matky samoživitelky, seniory, osoby samostatně žijící a nízkopříjmové rodiny a skupiny obyvatel.

V případě zájmu můžete kontaktovat komunitní sociální pracovnici nebo přímo pracovníky Úřadu práce v Pohořelicích:

Mgr. Iveta Kožnárková
vedoucí KoP Pohořelice

tel.: 950 105 430
e-mail: iveta.koznarkova@uradprace.cz