Vážení občané, zjistili jsme informaci o tom, že se na Leskouně v prostoru skladovacích ploch kamenolomu „v tichosti“ připravuje stavba areálu výrobny stavebních hmot. Jedná se o asfaltovnu, která by měla mít plánovanou maximální kapacitu výroby až 200 tisíc tun živičných směsí ročně a součástí areálu bude také recyklační linka stavebních hmot, jejíž roční kapacita bude také ve vyšších desítkách tisíc tun ročně. Jsme přesvědčeni o tom, že tato výroba výrazně ovlivní kvalitu života nejen v rodinných domech na Rakšickém nádraží sousedících s budoucím areálem, ale také ve všech obcích přilehlých k.ú. Olbramovice a na dopravních trasách, na které se obec Branišovice nachází. Zástupci obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko vyslovili na členské schůzi, konané 28. 11. 2022 v Kubšicích, svůj nesouhlas se stavbou, také vážnou obavu nad ohrožením životního prostředí a považují za zásadní, aby došlo k pečlivému prověření všech dodaných podkladů pro realizaci výstavby areálu. 

Nesouhlas se stavbou vyslovilo také ZO Branišovice na svém zasedání dne 13.12.2022. Pokud chcete vyslovit svůj nesouhlas s touto stavbou také Vy, můžete svůj podpis připojit na podpisový arch pod petici, která je k dispozici na OÚ v úředních hodinách a také v obchodě COOP Jednota.

Přímé dotčení spočívá především tím, že na obec Branišovice bude přenesena zátěž z dopravy. Intenzita je vyčíslená ve zveřejněných podkladech na 126 – 156 jízd nákladních vozidel denně v dané lokalitě.