František Jirák (1873-1918), německými farníky nazývaný Franz Jirák byl branišovický farář, který v obci působil v letech 1904–1918. Jeho služba v Branišovicích je spojena s nebývalým rozkvětem kostela i jeho okolí.

Jirák se vedle církevních povinností věnoval i spisovatelské a překladatelské činnosti. Přeložil několik církevních textů do němčiny a napsal dvoudílnou přírodopisnou čítanku v češtině. Jirák v ní vyslovuje tezi, že věda není v rozporu s vírou, právě naopak, že poznání prostřednictvím vědy pomáhá poznat krásu božího díla.

Franz Jirák zemřel velmi mladý, 3. ledna 1918 ve věku 44 let podlehl srdeční anémii. Pochován byl o tři dny později na branišovickém hřbitově. Jeho hrob se dodnes zachoval v dobrém stavu, ačkoli je na něm chybně uvedeno datum úmrtí (1818). Je jediným zdejším farářem, který je pohřben na branišovickém hřbitově.