Ferdinand Kratochvíl (1906-1981) byl český učitel a vlastenec, působil na menšinové české školy v Branišovicích v letech 1926-1938. Vedle výuky dětí se věnoval i sovětové činnosti a významnou měrou se zasloužil o rozkvět české menšiny v Branišovicích.

Narodil se v Holáskách u Brna, do rodiny zednického pomocníka. Jeho matka zemřela, když mu bylo šest let a otec zahynul v první světové válce. Osiřelého dítěte se ujal poručník. Protože se dobře učil, studoval učitelský ústav v Brně. V roce 1926 složil takzvanou zkoušku dospělosti a stal se učitelem. Nejprve byl přidělen jako zatímní učitel na školu ve Šlapanicích. O dva roky později je však přikázán na obecnou školu v Branišovicích. Pokračuje ve vedení školní kroniky a velmi brzy se dostává do čela české menšiny v Branišovicích. V roce 1928 zřídil českou knihovnu a taktéž se velmi angažoval při vzniku české školky. Byl typickým venkovským učitelem staré doby.

V Branišovicích se také seznámil se svou budoucí ženou Marií Brůčkovou, která sem jezdila na návštěvy za příbuznými. Vzali se v roce 1930 a narodily se jim dvě děti. V roce 1938, po obsazení pohraničí Třetí říší musel z Branišovic odjet. Získal místo učitele v rodných Holáskách a zůstal tam až do důchodu. Nadále pokračoval v osvětové činnosti, založil besedu, v níž pravidelně přednášel a promítal filmy. Taktéž se stal obecním kronikářem, byl členem mnoha místních spolků a i jinak všemožně pomáhal lidem v Holáskách. Díky tomu byl velmi oblíbený.

V roce 1966 odešel do důchodu, v ostatních činnostech však pokračoval i nadále a i přes pokročilý věk byl stále zdravý a vitální. Zemřel náhle v roce 1981, na následky zranění hlavy. Jeho pohřbu se účastnila široká holáská veřejnost.