Tecellin Halusa (1870–1953)

Branišovický rodák, cisterciák, teolog a historik. Narodil se jako Adolf Haluza (či Haluža), syn sedláka Josefa Haluzy (jeho rodný dům již dnes nestojí). V dospělosti se stal členem proslulého rakouského cisterciáckého kláštera Heiligenkreuz. Během svého mnišského života se jako konventuál věnoval žurnalistické a literární činnosti, zkoumal dějiny svého kláštera a také klíčové osobnosti cisterciáckého řádu – svatého Bernarda. Věnoval se též pastorální a spirituální teologii. Zemřel v klášteře ve věku dvaaosmdesáti let.  

Josef Kuno Halusa (1877-1951)

Branišovický rodák, právník a básník. Narodil se v Branišovicích, byl mladším bratrem výše zmíněného Tecellina Halusy. Stejně jako on odešel v dospělosti do Vídně a stal se právníkem, jistý čas také pracoval jako sekretář ministerstva financí. Zemřel v roce 1951 ve Vídni.