Zvonička, lidově zvaná Kaplička, stojí v jižní části obce, ve Vinohrádkách a byla postavena v roce 1824 v souvislosti s výstavbou samotných Vinohrádek, tehdy samostatné obce. Jinak byly Vinohrádky od samého počátku přifařeny k Branišovicím. V roce 1994 prošla tato památka rekonstrukcí a v roce 2018 následovala další. Pří příležitosti loňské renovace do ní byly umístěny tři unikátní dřevěné sochy Ukřižování Páně, které se podařilo nalézt ukryté v prostorách místního kostela.. Sochy byly ve špatném stavu, a proto podstoupily renovaci v Dolních Kounicích. Restaurátor odhadl stáří soch na víc než 250 let (tedy starší než samotné Vinohrádky), jedná se o krajový unikát.