V obci se mimo sakrálních památek nachází i tři dochované památky válečné. Vztahují se k první a druhé světové válce.

Pomník Leopolda Watzera

Nejstarší dochovaná válečná památka v Branišovicích se nachází na rozcestí naproti hřbitovu na východním okraji obce. Nechali ho postavit manželé Watzerovi, Ignatz a Marie v roce 1917 pro svého syna Leopolda, který padl v první světové válce. Původně stával na hřbitově, jakožto náhrobní kámen (Leopold Watzer byl na hřbitově pochován), později byl vystrčen před něj, Watzerův původní hrob se nezachoval. Na pomníku se nachází velké množství německy psaného textu. Obec Branišovice nechala pomník v roce 2019 jakožto významnou památku Velké války zrenovovat. Při této příležitosti umístila do základu pomníku novou desku s překladem většiny německého textu.

Pomník Leopolda Watzera

Pomník Leopolda Watzera

Leopold Watzer se narodil v roce 1894 v Branišovicích do zámožné rolnické rodiny. Byl zabit během bojů na východní frontě na Ukrajině poblíž městečka Rudka-Myrynská 3. srpna 1916 ve dvaadvaceti letech.

Pomník Johanna Luksche

K první světové válce se vztahuje i další dochovaný pomník. Nachází se v polích severně od Branišovic u vodní Svodnice. Byl postaven v roce 1922 padlému rodákovi Johannu Lukschovi. Je vystavěn podobně jako pomník Watzerův. Žádné další informace ale známy nejsou i vlivem toho, že je silně poškození povětrnostními vlivy. K tomuto přistupuje i mechanické poškození kříže, který byl v minulosti uražen a následně provizorně přibetonován zpět.

Pomník Johanna Luksche 

Johann Luksch se narodil 12. září 1879 v Branišovicích a živil se jako rolník. Zemřel 14. října 1915 v Srbsku. Zanechal po sobě bezdětnou  vdovu. Na jeho památku byl v listopadu 1918 jeho jménem vysvěcen zvon v branišovickém kostele.

Pomník padlým hrdinům ve II. světové válce

Nejmladší válečnou památkou je pomník padlým hrdinům ve druhé světové válce Postavili ho v roce 1952 místní obyvatelé. Jsou na něm uvedena hlavně jména volyňských Čechů, kteří zemřeli během bojů na východní frontě, a byli to příbuzní Čechů, kteří se po vysídlení Němců v obci usadili. Každoročně se u něj připomíná výročí konce války 8. května. Na jaře 2021 byl očištěn a zrenovován.

Pomník je evidován v seznamu Spolku pro vojenská a pietní místa a také jako pietní místo v databázi ministerstva obrany.

Pomník padlých hrdinů ve II. světové válce

Zaniklý pomník padlým hrdinům v I. světové válce

Dříve se v obci nacházel i pomník padlým v první světové válce. Stával v areálu kostela, konkrétně na severní straně naproti vstupní bráně. Místní ho nechali postavit v roce 1932. V poválečné době byl stržen. Pomník používal výraznou německou symboliku (orlice, železný kříž a celý byl popsán v němčině). Obec se v současné době snaží o jeho obnovu.

Původní zaniklý pomník je evidován v seznamu Spolku pro vojenská a pietní místa

 Pomník padlých v I. světové válce na fotografii ze 40. let.