Socha stojí na samém severním okraji obce u cesty směrem na Šumice a pochází z roku 1710, tedy z doby, kdy byly Branišovice znovu osídlovány. Socha zvěčňuje Jana Nepomuckého v klasickém postoji a s typickými atributy, tedy pěti hvězdami kolem hlavy a křížem v rukou. Jan Nepomucký byl oblíbený zvláště v době baroka v celé katolické Evropě. Zajímavostí je, že jeho socha byla postavena 19 let předtím, než byl Jan Nepomucký svatořečen (k tomu došlo v roce 1729).

Sešlá socha byla v roce 2006 kompletně restaurována, letos kolem ní přibyl černý železný plot. Vedle historické hodnoty je to i významný orientační bod v krajině.