Úsek bývalé císařské silnice procházející Branišovicemi je na první pohled nenápadnou, ne však méně cennou obecní památku. V dřívějších dobách měla pro ves veliký význam a místní z ní dlouhodobě těžili. 

Na přelomu 17–18. století bylo císařských silnic vybudováno několik. Silnice procházející naší obcí se budovala v letech 1805–1811. Pro Branišovice to znamenalo výrazné zvýšení viditelnosti na mapě, vznikly při ní dva statky. Díky nové silnici se v roce 1848 při své cestě z Vídně do Olomouce zastavil na místním zámečku císař Ferdinand Dobrotivý (zámeček se nacházel přímo u cesty). Ze stejného důvodu měli místní možnost v roce 1929 pozdravit prezidenta Masaryka, který rovněž po této silnici projížděl směrem na Vranov. Strmě klesající úsek k údolí potoka je dodnes lemován charakteristickými bílými patníky s černým pruhem.

Silnice se v původním tahu používala až do šedesátých let 20. století, kdy přestala dostačovat zvyšující se intenzitě dopravy, již zmiňovaný úsek v prudkém klesání byl nadto i nebezpečný a došlo na něm ke smrtelným nehodám. V letech 1964–1967 se tedy vybudoval obchvat, po němž se jezdí dodnes.

V červenci 2019 byly patníky opraveny, narovnány a po několika letech opět nově natřeny.

Císařská cesta na snímku ze šedesátých let 20. století