Vedle kostela a kapličky se v Branišovicích nachází několik dalších menších sakrálních památek. Většina z nich vznikla na přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Polní boží muka

Nejstarší památkou v této kategorii jsou boží muka v polích nad obcí. Původně stály u polní cesty do Pohořelic. Jsou zakreslena už na mapách prvního vojenského mapování, a z této mapy vyplývá, že jsou starší než osada Vinohrádky založená roku 1783. Poslední významné renovace se dočkaly v roce 1930, kdy na jejich opravu dal peníze místní hostinský Schmidt s manželkou. Do čtyř výklenků byly umístěny obrázky čtyř svatých spjatých s venkovem: Vavřinec, Antonín, Urban a Medard. V důsledku kolektivizace se ocitla uprostřed pole na malém ostrůvku, od té doby jejich význam výrazně upadl a dnes jsou ve špatném stavu.

Polní boží muka

Boží muka manželů Bloselových

Tato boží muka byla postavena v roce 1907 manželi Bloselovými u okresní cesty směrem do Olbramovic. Světil ve v létě toho roku zdejší farář Franz Jirák. Boží muka byla bohužel v druhé polovině dvacátého století poškozena traktorem, který urazil kříž v horní části. Kříž se nezachoval.

Boží muka manželů Bloselových

Boží muka manželů Kretschových

Další boží muka vznikla během první světové války „v krvavém roce 1916“, jak na nich stojí. Nechali jej postavit manželé Kretschovi z Vinohrádek na rozcestí dvou cest v polích nedaleko silnice do Pohořelic. Později se kvůli kolektivizaci ocitly na ostrůvku uprostřed polí. Díky okolo rostoucím stromům, které je chrání před povětrnostními vlivy se však více než sto let stará památka zachovala v dobrém stavu.

Boží muka manželů Bloselových

Kříž

Nedaleko Krčmy se nachází i prostý železný kříž na zděném podstavci. Nedochoval se na něm žádný text a písemné prameny jej zmiňují pouze jednou jako kříž Agathy Schindlerové.

Zaniklá boží muka

V Branišovicích či jejich nejbližším okolí stála v minulosti ještě tři další boží muka. První z nich se nacházela za dnešní hasičskou zbrojnicí, nejsou o nich známy žádné podrobnosti, ale jeho podoba se zachovala na starých obecních pohlednicích ze třicátých let. Tato památka byla zničena v šedesátých letech.

Boží muka ve Vinohrádkách

Další boží muka stála u polní cesty směrem na Našiměřice u Našiměřického potoka. V písemných pramenech je titulují jako kříž Marie Bendlové bez dalších podrobností. Informace o vzhledu nebo povaze chybí.

Poslední boží muka stávala na samé hranici branišovického katastru u silnice do Trnového Pole. Nezachovaly se o nich vůbec žádné informace a o jejich existenci potvrzuje jen stará mapa z padesátých let, na nichž jsou zakreslena společně s dalšími výše zmíněnými zaniklými památkami.