Na základě Vaší poptávky byly zprovozněny následující kluby:

Příjem přihlášek do většiny klubů byl již uzavřen, jejich kapacita byla naplněna.

V případě zájmu o klub „Keramika a výtvarné chvilky pro seniory a dospělé“ prosím kontaktujte komunitní sociální pracovnici. Zde jsou ještě k dispozici volná místa.