Slyšeli jste již o pojmu „milostivé léto“?

Milostivé léto nabízí možnost dlužníkům veřejné správy dosáhnout za níže uvedených podmínek zastavení svých exekucí a dostat se tak z dluhové pasti. Jedná se o některé dluhy vůči České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku a dalším institucím.

Od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, tedy během této tříměsíční lhůty, může dlužník zaplatit jen tzv. jistinu, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklýdluh vymáhaný v exekučním řízení (případně může doplatit zbývající část jistiny) a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce, který činí 750 Kč (plus DPH). Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude dluh smazán. Pokud dlužník nejpozději do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Více informací, návodný postup a formuláře najdete například na webové stránce: Milostivé léto – Exekuce (justice.cz).

Současně Národní rada osob se zdravotním postiženímporadna Brno, nabízí bezplatnou pomoc seniorům a občanům se zdravotním postižením, kterým může pomoci se sepsáním úředních žádostí.

V případě potřeby se se svými dotazy můžete obracet také  na komunitní sociální pracovnici, která Vám pomůže zprostředkovat kontakt na jednotlivé instituce či poradce.