Odbor: Obecní úřad
Pozice: kronikář
Email: kronikar@branisovice.cz