Klub lidového tance pro děti

Den a čas konání: 1x/14 dní ve čtvrtek 16:30 – 17:30 hod
Místo konání: sál KC Branišovice
Odpovědná osoba / lektor: Jitka Sovková, Kateřina Řeřuchová
Kontaktní telefonní číslo:
+420 775 212 310 (pí Sovková)
+420 725 907 665 (pí Řeřuchová)
Kontaktní e-mailová adresa:
jitkasovkova@seznam.cz
katkareruchova176@gmail.com

Fotogalerie

Aktuality

Na co se u nás můžete těšit?

V rámci klubu mají děti možnost rozvíjet své pohybové nadání i schopnost spolupráce. Součástí náplně klubu je příprava na různá veřejná vystoupení, jako jsou hody, vítání občánků a další obecní aktivity.