Při příležitosti oslavy MEZINÁRODNÍHO DNE RODINY přijměte naše další srdečné pozvání na setkání občanů Branišovic. V rámci něj se nejen podíváme do historie Branišovic, ale především: 

  • vyhodnotíme současný stav prorodinné politiky v naší obci;
  • budeme zjišťovat věcné potřeby a přání Vás, občanů Branišovic;
  • stanovíme priority, tzn. že VY vyberete, které návrhy odráží přání většiny z Vás;
  • společně zformulujeme konkrétní opatření a vytvoříme návrh pro jednání zastupitelstva.

V červnu 2022 následně proběhne jednání zastupitelstva obce, na základě kterého budou   vybrána nejméně 3 navržená opatření k realizaci  na základě Dohody o cílech, díky čemuž se   vedení obce zaváže k tomu, že udělá maximum proto, aby byla vybraná přání občanů opravdu splněna .