Dostali jste se do situace, kdy si nejste schopni, s pomocí rodiny nebo vlastním silami, zajistit základní životní potřeby (potraviny, léky, drogerii či respirátory apod.)?

Můžete se obracet na komunitní sociální pracovnici, která Vám  ZDARMA pomůže Vaši situaci vyřešit.

Nejste na to sami!