Všem sociálním pracovníkům nabízíme ZDARMA akreditovaný kurz zaměřený na seznámení s významem mediace pro práci s klienty a dále na techniku aktivního naslouchání, která je široce využitelná nejen při výkonu jejich povolání v jakékoliv oblasti, ale také v běžném životě.

Registrace na kurz probíhá do 14. 11. 2022 přes registrační formulář, který je dostupný zde.

Bližší informace na tel. 606 671 771 nebo na e-mailu kc@branisovice.cz.