V rámci plánování aktivit komunitního centra byly prostřednictvím akce „Čarodějnice 2021“ rozdány dětem a jejich rodičům lístky pro vyslovení 3 přání. Vyslovená přání budou sloužit jako podklad pro plánování aktivit (kroužků, akcí a dalších volnočasových aktivit) pro rodiny s dětmi. Pokud jste tak již neučinili, rádi bychom Vás požádali o sdělení Vašich přání a preferencí aktivit pro rodiny s dětmi.

Odpovědi vhazujte do schránky OÚ Branišovice nebo je můžete zaslat e-mailem na adresu komunitní sociální pracovnice.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci!